આઈ એ એસ નું ફુલ ફોર્મ શું છે? | IAS Full Form In Gujarati | આઈ એ એસ નું પૂરું નામ

IAS Full Form In Gujarati

IAS નું ફૂલ ફોર્મ : IAS નું પૂરું નામ Indian Administrative Services છે. તે સરકારની ટોચની સેવાઓમાંની એક છે. યુનિયન પબ્લિક સર્વિસીસ કમિશન વિવિધ પોસ્ટ્સ અને સેવાઓ માટે ઉમેદવારોની ભરતી કરવા માટે સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષાનું આયોજન કરે છે અને IAS એ તેમની વચ્ચેની સૌથી ટોચની સેવા છે.  સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષાને IAS પરીક્ષા તરીકે પણ ઓળખવામાં … Read more