આઈ એ એસ નું ફુલ ફોર્મ શું છે? | IAS Full Form In Gujarati | આઈ એ એસ નું પૂરું નામ

IAS નું ફૂલ ફોર્મ : IAS નું પૂરું નામ Indian Administrative Services છે. તે સરકારની ટોચની સેવાઓમાંની એક છે. યુનિયન પબ્લિક સર્વિસીસ કમિશન વિવિધ પોસ્ટ્સ …